Slektsforskning

Slektsforskning:

 

Dette er en hobby jeg har hatt siden begynnelsen av 90-tallet. Jeg er nok ikke den mest dedikerte slektsforskeren, men er veldig av og på :-).  For tiden er jeg litt "på", og bruker en og annen tirsdag på Statsarkivet i Tromsø for å hjelpe nybegynnere i gang.

Digitalarkivet:

 

Veldig mye kilder er lagt tilgjengelig for oss på Digitalarkivet.  Her ligger folketellinger, kirkebøker mm som vi kan søke i.

 

www.digitalarkivet.no

 

Slekt og Data

 

Medlemssider for oss som er medlemmer av Slekt og Data, her ligger bl.a gravminner som er en oversikt over hvem som ligger begravet på forskjellige kirkegårder.

www.slektogdata.no

Elin Bergli Bang